Informacja o administratorze i przetwarzaniu danych

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych ISEC-TELETECH Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, ul. Wiśniewskiego 20, 81-335 Gdynia numer KRS 0000428975 w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.